1 trenutno online
51,254 posjeta
98 clanaka
17 vijesti
 
Aerotech
Verzija za ispis | Članak je pročitan 2 puta
Nije dostupno mnogo podataka o korporaciji Aerotech. Jedino što se zna je da je to vladina organizacija odgovorna za napredna znanstvena istraživanja i još važnije, osnivanje dviju ljudskih svemirskih kolonija Vesta i Tellus.

Aerotech vodi Odbor direktora, a jedan od članova tog odbora je čovjek znan po imenu Howard Sewell. Važan podatak je da je Diane Hayden koja trenutno obnaša dužnost glavnog tajnika UN-a je sjedila u Odboru. Odbor je vjerovatno pod nadležnosti Senata.
Vjeruje se da je Aerotech imao direktnih kontakata s Grinjicima i AI-ima, odnosno silikatima prije objave rata. Velika je vjerovatnost da je Aerotech znao da će se buduće kolonije Vesta i Tellus nalaziti unutar teritorija Grinjaca, ali zbog nekog vlastitog cilja tu informaciju Aerotech nije obznanio javnosti na vrijeme.

Autor : Darko Kučko