home
novosti

osoblje
epizode
enciklopedija
likovi

galerija

forum
impressum


Crichton: "I am not deficient. I am superior. Humans are superior."

Enciklopedija
Ostali brodovi
Ljudski, Peacekeeprski, Scarranski, Nebarijski, Luxanski brodovi itd.
Članak je pročitan 37 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape Vrste
Acquarani, Ancienti, Banik robovi, Charridi, Dentici...
Članak je pročitan 174 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape mjesta
Acquara, Arnessk, Barren Lands...
Članak je pročitan 61 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape tehnologija
Amniox, Aurora Chair, Cartographic Crystal...
Članak je pročitan 108 puta | Ovaj članak ste pročitali 1 put(a)

Farscape rječnik
Frell, Hezmana, Tralk...
Članak je pročitan 29 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape mjere
Arn, Caloric, Cycle...
Članak je pročitan 36 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape hrana i piće
Cantala čaj, Cholian Curd Salad, Hrskavi Grolack...
Članak je pročitan 45 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Lo'La
Stari, moćni, Luxanski ratni brod...
Članak je pročitan 30 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Command Carriers (Zapovijdni brodovi)
Zapovijedni brodovi služe kao mobilna baza operacija za Peacekeepere...
Članak je pročitan 40 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Leviathan Transport Pod (Levijathanov transportni modul)
Ovi mali, nenaoružani, brodovi su standardni kod svakog Leviathana...
Članak je pročitan 31 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Talyn
Talyn je klasificiran kao Leviathan/Peacekeeper hibridni radni brod...
Članak je pročitan 37 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Moya
Moya je član rase Leviathan-a kreiranih od strane Graditelja...
Članak je pročitan 48 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)


Jeste li gledali farscape?

No posts found in selected forum category.