Novi SG:U trailer: Survive

Dostupan je novi trailer Stargate: Universea pod naslovom Preživjeti. U novom traileru moguće je vidjeti nekoliko novih pojedinosti iz serije, a među njima i prvi pogled na aktivaciju novih (tj. vrlo, vrlo starih) Vrata.
Izvor: GateWorld ( http://www.gateworld.net/news/2009/07/new-sgu-teaser-survive/ )


URL for news «Novi SG:U trailer: Survive»   -
«Crogate»   -