home
novosti

osoblje
epizode
enciklopedija
likovi

galerija

forum
impressum


Rygel: "I never run away. I... strategically maneuver."

Enciklopedija
Farscape tehnologija
Verzija za ispis | Članak je pročitan 148 puta | Ovaj članak čitate 1. put
Armarak: Tvar slična jantaru, zatočila Rygela na Lava planeti. (Lava’s a Many Splendored Thing)

Armarak Melter: Uređaj koji se koristi za otapanje stvari prekrivene

Amarakom. (Lava’s a Many Splendored Thing)

Aurora Chair (Aurora stolica): Uređaj koji Peackeeperi koriste za ispitivanja. Uređaj izvlači sjećenja direktno iz mozga pojedinca te ih proicira na na ekran. Prvo označi neuralne točke u mozgu i onda pretražuje sjećanja, tražeći kolko god je potrebno da bi se saznalo što ispitanik zna. Aurora Chair teoreteski ne bi trebalo biti moguće prevariti, no Starku to uspjeva, on uspijeva napraviti “oblak” oko svojih sjećanja kroz koji Aurora Chair nemože prodrijeti. (Nerve; The Hidden Memory; Into the Lion's Den 2)

Biomechanoid (biomehanoid): Ovaj tip tehnologije sastoji se od spoja bioloških i mehaničkih elemenata. Primjer biomehanoida su Leviathan brodovi.

Bioneutralizer (bioneutralizator): Sterilno polje koje štiti od infekcija. (Die Me Dichotomy; Season of Death)

Black Hole Weapon (Oružje “Crne rupa“): Ilanski znastvenik Verell uzeo je komadić crne rupe i uspio ga pretvoriti u oružje koje je koristio protiv Scorviana. Oružje je bilo tako moćno i opasno da ga je morao držati u zaštitnom polju. (Back and Back and Back to the Future.=

Blobs of Explosive Ability (loptice s eksplozivnom mogućnošću): Dvije loptice koje kad se spoje eksplodiraju. Veoma moćan eksploziv.

Cartographic Crystal (kartografski kristal): Izgleda kao ogromni stalak za golf lopticu. Na kristal se pohranju podaci. U epizodi DNA Mad Scientist Namatar je između ostalog na njega pohranio neke karte svemira.

Cesium Fuel (Cesijum gorivo): Cesijum je jedan od alkalnih metala. U kontaktu sa vodom eksplodira, na sobnoj temperaturi je u tekućem stanju, i od svih poznatih elemenata ima navjiše izotopa. Ljudi ga koriste za fotoelektrične ćelije, ali Peackeeperi i još neke druge rase korsite ga kao gorivo. (Green Eyed Monster)

Chakan Oil (Chakan ulje): Proizvodi se od korijenja biljke tannot, koristi se za napajanje svih Peackeeper oružja. (Thank God It’s Friday, Again)

Chakan Oil Cartridge (Chackanski spremniz za ulje): Zamjenjivi spremnik municije za Peackeeperska oružja. (Bone to Be Wild; Crackers Don’t Matter)

Communication Badge: Komunikacijska značka veoma velikog dometa.

Contraceptive Shield (kontracepcijski štit): Uređaj koji sprječava trudnoću Leviathana. (The Way We Weren’t; They’ve Got a Secret)

Control Collar, Nebari (Nebari ogrlica za kontrolu): Zadaje bol osobi koja nosi ogrlicu ukoliko ne izvršava naređenja osobe koja ima uređaj za kontroliranje ogrlice. Postoje dvije verzije jedna koja zadaje bol i jedna koja odma ubrizga smrtnu dozu otrova u skučaju neposluha. (Durka Returns; A Clockwork Nebari)

Control Collar, Peacekeeper/Leviathan (Peackeeper ogrlica za kontrolu): Peackeeperi stavljaju ogrlice na Levaithane kako bi ih mogli kontrolirati. Ogrlica onemogućuje Starburst Leviathana. (Pilot)

Control Orb: Uređaj koji služi kao direktno neuralno sučelje sa Hokothianskim brodom, te omogućuje direktnu kontrolu nad brodom. (Promises)

Coolant Rods (štapići za hlađenje): Pošto je Scorpius polu Scarran i polu Sebacean, Scorpy ima problem sa internalno regulacijom temperature. Diganosan Tocot mu je ugradio uređaj za hlađenje u koji se stavljaju zamnjenjivi štapići za hlađenje.

Core Cannon (samo se spominje): Pretpostavlja se da je oružje Ludxanskog podrijetla. (PK Tech Girl)

Cryogenic pods (kriogeničke kapsule): Izrađene od hidrodohonskog čelika, samoregulirajuće spremnici u obliku lijesa. Koriste se za održavanje ljudskih tijela u zamrznutom stanju na dulje periode. (Die Me Dichotomy, Season of Death, Suns and Lovers)

Cryonic Suspension: Metoda ispiranja mozga za koju se se subjekt nad kojim se vrši ispiranje mozgova stavi pod krionske suspenzije na približno 100 godina. (Durka Returns)

Cryostasis: Izvor riječi; cryo - hladno, stasis – mirujuće stanje, tijelo se nalazi u komatiziranom stanju. Tijelo ili tkiva se zamrznu kako bi se održalo fiksno stanje. (Thank God Its Friday; Again; Die Me Dichotomy; Season of Death)

Dampening Net (samo se spominje): Jedino oružje Plokaviana koje nije smrtno. Neki brod ili objekt se uhvati u mrežu i time se onemogući bjeg. (The Ugly Truth)

Darnaz Probes: Kad se sve tri sonde aktiviraju u udaljenosti od 300 metra, magnetsko polje na Arnessku se neutralizira. (What Was Lost, Part 1: Sacrifice; What Was Lost, Part 2: Redemption)Darnaz Triangle: Tri Darnaz sonde zajedno tvore Darnaz trokut.

Deception Shroud: Jedna od mogućnosti D'Argovog broda Lo'Le. (Revenging Angel)

Defense Screen/Shield: Obrambeni štit koji kad aktiviran okružuje brod i sprječava oštećenja od neprijateljskih oružja. Najčešće se sastoji od dva sloja koji se preklapaju, tako da rupe na jednom budu prekrivene sa drugim. (PK Tech Girl; My Three Crichtons; Out of Their Minds)

Docking Web: Mreža koja se koristi za hvatanje nekog broda te siguran prihvat u hangar. (Premier; The Locket)

Electrinet: Električna mreža koja onemogući osobu na koju je mreža bačena električnim šokom. (Dream a Little Dream)

Electrostatic Membrane: Elektrostatična membrana koja se koristi kao neka vrsta zaštitnog polja koje je veoma osjetljivo i pri manjem kontaktu puca, ali sprečava odlazak zraka u svemir u slučaju puknuća trupa na brodu. (Crichton Kicks)

Elucitin Capacitor: Elucitinski kondenzator je jedan od dijelova Wormhole oružja koje su John i Ancient Jack konsturirali. (Infinite Possibilities, Part Two, Icarus Abides)

Flax: Ogromna (75 milijuna zahrona dugačka), nevidljiva, mreža koja se koristi za imobilizaciju brodova u svemiru. (The Flax, Liars, Guns and Money Part 2)

Frag Cannon: Jedno od oružja na Command Carrieru sa dometom od 45 metrasa (otprilike 45 kilometara). Ima tri cijevi koje pucaju rotaciono. (Premier)

Froonium: Jedna od komponenta na Prowler brodovima.

Future Viewer: Na Jokatonskom spomeniku, uređaj se koristi kako bi se vidjelo primirje sklopljeno između čašnih sestra i Veniksa. Dakle služilo je za pogled u prošlost. (Different Destinations )

Gauntlet: Tavleksko oružje koje se nosi na podlaktici. Veoma moćno oružje ali ubrizgava stimulans koji stvara ovisnost. Moguće ga odstraniti samo ukoliko se nosioc oružja onesvijesti. (Throne for a Loss, Liars Guns and Money, Part 2)

Genetic Sieving Process (samo se spominje): Metoda pomoću koje se na D'argovoj planeti ljudi slabije moždane kapacitivnosti ubijaju. (Premier)

Genetic Hand Scanner: Čita genetski kod na Peackeeper indentifikacijskom čipu te ga uspoređuje sa osobnim kodom te osobe. (Nerve)

Hech Drive: Dio pogonskog sustava svemirskih brodova. Hech je također mjera za brzinu. (A Human Reaction)

Holo Image: Trodimenzionalna projicirana slika.

Hydrohonium Steel: Hidrohonski čelik je veoma čvrst materijal koji se koristi npr. u kriogenskim kapsulama. (Twin Suns of Quell. Suns and Lovers)
Ident Chip: Identifikacijska ogrlica koju nose Peackeeperi oko vrata. (A

Bug’s Life; Nerve; The Hidden Memory)

Image Viewer: Projicira slike u zraku sa malog čipa koji se umeće u prednji dio uređaja. (The Way We Weren’t)

I-Yensch Bracelets: Narukvice koje se stave na dvije osobe te usklađuju živčane impulse tako da kad je jedna osoba ozljeđena i druga osjeća tu bol. Ukoliko jedna osoba umre i druga umre. (I-Yensch, You-Yensch)

Immobilizer Pulse: Oržje koje emitira puls i time preopterećuje sve sustave na nekom brodu ili objektu trošeći svu energiju kako bi se olakšalo osvajanje. (Thanks for Sharing)

Napisao: Vedran Margan

Jeste li gledali farscape?

No posts found in selected forum category.