home
novosti

osoblje
epizode
enciklopedija
likovi

galerija

forum
impressum


Enciklopedija
Ostali brodovi
Ljudski, Peacekeeprski, Scarranski, Nebarijski, Luxanski brodovi itd.
Članak je pročitan 51 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape Vrste
Acquarani, Ancienti, Banik robovi, Charridi, Dentici...
Članak je pročitan 191 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape mjesta
Acquara, Arnessk, Barren Lands...
Članak je pročitan 77 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape tehnologija
Amniox, Aurora Chair, Cartographic Crystal...
Članak je pročitan 125 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape rječnik
Frell, Hezmana, Tralk...
Članak je pročitan 41 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape mjere
Arn, Caloric, Cycle...
Članak je pročitan 50 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Farscape hrana i piće
Cantala čaj, Cholian Curd Salad, Hrskavi Grolack...
Članak je pročitan 58 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Lo'La
Stari, moćni, Luxanski ratni brod...
Članak je pročitan 44 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Command Carriers (Zapovijdni brodovi)
Zapovijedni brodovi služe kao mobilna baza operacija za Peacekeepere...
Članak je pročitan 55 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Leviathan Transport Pod (Levijathanov transportni modul)
Ovi mali, nenaoružani, brodovi su standardni kod svakog Leviathana...
Članak je pročitan 42 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Talyn
Talyn je klasificiran kao Leviathan/Peacekeeper hibridni radni brod...
Članak je pročitan 52 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)

Moya
Moya je član rase Leviathan-a kreiranih od strane Graditelja...
Članak je pročitan 62 puta | Ovaj članak ste pročitali put(a)


Jeste li gledali farscape?

No posts found in selected forum category.