Zemlja

Svijet odakle potječu ljudi, još poznat kao Tau'ri. Prvotno, planet je bio nastanjen Ancientima prije nekoliko milijuna godina te se pretpostavlja da su evoluirali upravo na Zemlji. Napustili su naš planet zajedno sa svojim veličanstvenim gradom Atlantisom (Atlantida) prije 5 ili 10 milijuna godina te su se nastanili u galaksiji Pegaz.

Ra i Goa'uldi su otkrili Zemlju prije 10 000 godina te su zarobili primitivan narod koji je na Zemlji obitavao. Te ljude su raselili po cijeloj galaksiji pomoću Zvjezdanih vrata i matičnih brodova da im budu domaćini i radna snaga.

Prije nekoliko tisuća godina narod na Zemlji se pobunio te su svrgnuli Goa'ulde i pobijedili Jaffe. Vrata su tada zakopana, a otkrivena su tek 1928. u Gizi u Egiptu. Vratima se danas koriste u Stargate Stožeru u planini Cheyenne u Koloradu.URL for news «Zemlja»   -
«Crogate»   -