Atlantis

Atlantis je naziv za izgubljeni lebdeći grad Ancienta smješten na planetu Lantia koja se nalazi u udaljenoj galaksiji Pegaz. Nekoć je Atlantis bio ponosan i veličanstven grad, središte ancientske prisutnosti u galaksiji Pegaz. Tijekom rata između Ancienta i Wraitha, grad je bio napadnut od strane wraithskih snaga. U navedenom je razdobljju grad potonuo pod vodu, ostavši sakriven od pogleda sve do dolaska Stargate tima sa Zemlje.

Nedugo po dolasku tima u Atlantis, razina energije kojom su se napajali gradski sustavi pala je na kritičnu razinu što je pokrenulo automatski proces izrananja grada na površinu kako bi se spriječilo njegovo uništenje. Međutim, izranjanje Atlantisa na površinu učinilo ga je ranjivim za napad iz svemira.

Veliki dio planeta Atlantisa prekriva voda, tako da sam grad Atlantis leži na malenom otoku smještenom usred divovskog oceana. Nedaleko od grada, na samo 25 minuta leta puddle jumperom, nalazi se veliki kontinent. Navedeni su planet naselile athosianske izbjeglice, prvotno naseljene u Atlantisu, pritom ostavši u komunikaciji s gradom u kojemu se nalaze Zvjezdana vrata.

Poručnik Aiden Ford predložio je da se planet nazove imenom Atlantica, budući da im originalni naziv nije bio poznat. Samo ime Atlantis na ancientskom jeziku znači "Dom Lantiana" što dolazi od riječi At - Dom i Lantia - ime navedene ancientske rase.

Sjećanje na Atlantis zadržalo se u zemaljskoj legendi o izgubljenom kontinentu Atlantidi, davno potonulom u jednom strašnom danu i noći.URL for news «Atlantis»   -
«Crogate»   -