Billick

Billick je bio vojnik u Atlantis bazi te je sa Coffmanom poslan da pretraži P3M-736 s ciljem pronalaska poručnika Forda.URL for news «Billick»   -
«Crogate»   -